استانداردهاي گارنت GMA

گارنت GMA علاوه بر داشتن استانداردهاي لازم براي كاربرد اين ساينده در سندبلاست، داراي استانداردهاي مختلف جهاني براي مراحل مختلف توليد است. توزيع اين محصول باكيفيت از طريق شبكه‌ي گسترده‌ي فروش، باعث جلب رضايت بسياري از مشتريان در سراسر جهان شده و گواهي‌هاي متعدد آنان شاهد اين مدعاست. برخي استاندارهاي گارنت GMA درحين توليد و جهت استفاده در سندبلاست به شرح ذيل است.

استانداردهاي توليد گارنت GMA:

 • استاندارد ISO 9001:2008 براي مديريت كيفيت
 • استاندارد ISO 14001:2004 براي مديريت محيط زيست
 • استاندارد ISO 11126-10:2000E براي مديريت كنترل ميزان كلرايد و سيليس آزاد

 

علاوه بر موارد فوق، گارنت GMA استانداردها و نيازهاي زیر را برآورده می‌کند:

 • استانداردهای استرالیا
 • استانداردهای اروپا و ساير استانداردهای بین المللی
 • استاندارد MIL-A-22262 B-SH مربوط به نيروي دريايي امريكا
 • استانداردهای منابع باد کالیفرنیا
 • استانداردهای نظامی بین‌المللی
 • مدارك HSE بین المللی
 • شرکت‌های تولیدکننده لایه‌های محافظ
 • شرکت‌های نفت و گاز در سراسر دنیا